Alla kan ställas inför att behöva ge eller att få hjälp vid sjukdom eller skada. Vi kan inte undvika att drabbas, men med kunskap för det oväntade kan vi öka vår beredskap. Det kan vara skillnaden mellan liv eller död.

Adobe Flash Player

Behovet av utbildningar i hjärtlungräddning har ökat

Vem som helst kan drabbas var som helst.....


Det kan bero på dagens ökande problem med stress, sviktande hälsa och ökad arbetsbelastning. De här faktorerna leder allt oftare till allvarlig sjukdom eller skada. Sjukdomar som tidigare var vanliga i senare år drabbar allt yngre personer. I Sverige drabbas ungefär 10 000 personer per år av hjärtstillestånd utanför sjukhus.

Läs mer om hjärtstopp här >

Utbildning och utrustning för att rädda liv!


Premedici är ett företag som erbjuder utbildning i hjärtlungräddning och första hjälpen samt hjärtstartutrustning, en livräddande utrustning som används vid hjärtstopp. Konstgjord andning och bröstkompressioner (hjärtmassage) är en viktig förstahjälpeninsats, men användning av en hjärtstartare är den enda effektiva behandlingen av hjärtstopp.

Läs mer om vår utrustning här >

Melker Engström

Jag heter Melker Engström och har arbetat inom ambulansen i Västervik i 14 år. Jag är instruktör i ett flertal specialistområden inom akut-sjukvård.Hör av dig för bokning eller offertförfrågan!

 

Bjud in verkligheten......

Klicka här för att gå till kontaktsidan >Hjärtstartare

Vi erbjuder hjärtstartare från Viamedici -
marknadsledande
leverantör av
hjärtstartare.

Läs mer om Viamedici >